HET DOORGEEFKIND
Jos de Valk

Op een donkere nacht in het jaar 1725 hoort Hannah, de vrouw van de richterbode, een vreemd geluid. Pas de volgende ochtend komt ze erachter wat dit vreemde geluid veroorzaakt. Boven op de composthoop ligt een baby, een vondeling. De schout beslist dat het dorp zelf voor de vondeling moet betalen. Elk jaar zal een ander gezin voor het kind moeten zorgen. Een echt 'doorgeefkind' dus.

historische roman-zoektocht naar ouders,
12 jaar e.o.
11,95 (Sjaloom)
ISBN 90 6249 333 5

Het doorgeefkind