HADASSA
Tsafrira Levy

Hadassa groeit op in het huis van haar neef, de Hebreeër Itamar. De Hebreeërs zijn een bedreigde groep en als Hadassa, vanwege haar grote schoonheid wordt uitverkoren voor de harem van de Grote Koning, lijkt het verstandiger haar afkomst geheim te houden. Voortaan zal ze Ester heten. In het paleis komt Hadassa al gauw in aanraking met de onverbiddelijke wreedheid van het hof en zijn trawanten. Wil ze overleven dan moet ze medestanders zoeken en slim zijn, heel slim zijn.

leven in een harem-jalouzie, 12 jaar e.o.
11,95 (Sjaloom)
ISBN 90 6249 278 9

Hadassa, Van Maagdenhuis Tot Avondgeschenk